Çdo gjë prej Tij është!

"Nëse ti mendon se je diçka, atëherë dije se nuk je asgjë, madje je hiçmosgjë! E në atë çast që fillon të mendosh se je hiçmosgjë, ke filluar të jesh me të vërtetë diçka!" Një mësim i paharrueshëm kjo melodi e zemrës, për të kuptuar thjeshtësinë, dhe vërtetësinë e ekzistencës së njeriut.

Lexoni përmbajtjen...

Kjo faqe nuk do të përditësohet pa datës 26 Mars 2013. Gjendjen aktuale të faqes mund ta ndiqni nëpërmjet adresës http://fgulen.com/al

“Bëj punë të mirë dhe me durim prit frytin e saj”

Rainer HermannPredikuesi turk, Fethullah Gylen, prej 13 vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai pothuajse nuk largohet fare nga shtëpia e tij në Sailorsburg. Megjithatë gjendet kudo. Edhe në Amerikë, është krijuar një rrjet i gjerë i mbështetësve të tij.

Lexoni përmbajtjen...
 
Profesioni ynë është shërbimi ndaj njerëzimit

Fethullah Gylen: Profesioni ynë është shërbimi ndaj njerëzimit

Që njeriu të njohë vetveten është ndër çështjet më të vështira. Në derën e shkollës së Sokratit thuhet të ketë qenë e shkruar shprehja “Njih vetveten”. Në të gjitha shkollat e tasavufit, parimi “Kush njeh vetveten, njeh Zotin e vet” është kthyer në një fjalë shumë të famshme. Për këtë arsye, ne, në çështjet për të cilat jemi individualisht përgjegjës, nën dritën e udhërrëfimit të Profetit tonë, duhet të përpiqemi të vëmë në vend detyrat që na takojnë.

Lexoni përmbajtjen...